Dokumenty

Schválený rozpočet na rok 2024

Návrh plánů nákladů a výdajů na rok 2024

Školní řád 2023

Adaptace nových dětí MŠ Březí

Adaptace pro vstup do ZŠ

CO BY MĚLO TŘÍLETÉ DÍTĚ UMĚT PŘED VSTUPEM DO MŠ

Směrnice o úplatě 1.1.2024

Směrnice GDPR

GDPR a pověřenec

Pobyt venku

Povinné předškolní vzdělávání

Organizace mateřské školy – informace pro rodiče

Provozní řád 2023-24

Desatero pro rodiče

Školní vzdělávací program

Vnitřní-řád-školní-jídelny

Koncepce MŠ Březí